Kansainväliset pakotteet ja vientivalvonta

115.00 

Kuvaus

KIRJAILIJA: Aleksi Pursiainen

Kansainväliset pakotteet ja vientivalvonta ovat tulleet jäädäkseen suomalaisten yritysten arkipäivään.

Venäjä-pakotteiden sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodan vuoksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvän sääntelyn rooli kansainvälisessä kaupassa on noussut ennennäkemättömän tärkeäksi. Samalla sääntelyn määrä, monimutkaisuus ja sen rikkojille määrättävät seuraamukset ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Lakimiesten, compliance-asiantuntijoiden ja kansainvälisen kaupan operatiivisissa tehtävissä toimivien ammattilaisten onkin vaikeaa pysyä mukana nopeasti kehittyvissä juridisissa ja käytännön vaatimuksissa.

Tämä kirja kertoo käytännönläheisesti ja kattavasti kansainvälisistä pakotteista ja vientivalvonnasta suomalaisyritysten näkökulmasta. Sen tarkoituksena on tuottaa lukijalle perusosaaminen erityisesti Suomen, Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen sääntelystä ja viranomaiskäytänteistä, kuten erilaisten pakoteluetteloiden noudattamisesta, Euroopan unionin vientilupavaatimuksista, Yhdysvaltojen jälleenvientisääntöjen soveltamisesta sekä aineettomiin teknologia- ja ohjelmistovienteihin liittyvistä vaatimuksista. Kirjassa myös hahmotellaan konkreettisia ratkaisuja käytännön yritystoiminnan haasteisiin opastamalla, kuinka yritykset voivat arvioida omia riskejään ja luoda riskiarvionsa perusteella lainsäädännön vaatimuksia ja viranomaissuosituksia vastaavan Internal Compliance Program (ICP) -ohjelman.

OTM Aleksi Pursiainen on alansa johtava asiantuntija Suomessa. Hän tuo teokseen vuosikymmenen kokemuksensa viranomaisten, vientiyritysten ja finanssilaitosten vaativimpien trade compliance -haasteiden ytimestä.