Tekoälyoikeus – varallisuusoikeuden ja riskienhallinnan kysymyksiä (2022)

107.50 

Kuvaus

Ismo Kallioniemi

Teoksessa tarkastellaan tekoälyjärjestelmiin liittyviä keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä kuten:

• Mistä tekoälyjärjestelmien arvo muodostuu, ja miten tämä varallisuus on oikeudellisesti suojattu?
• Miten korvataan tekoälyjärjestelmän käyttämisen yleiselle sivullistaholle aiheuttamia vahinkoja?
• Voiko tekoäly tehdä rikoksen?

Tekoälyn kehittäjien ja kehittäjiin sijoittavien tahojen kannalta keskeisiä varallisuusoikeudellisia kysymyksiä käsitellään teoksen ensimmäisessä osassa. Määrittelyn, rakenteen, toteutuksen ja opetusaineiston varallisuusoikeudellisen suojan lisäksi tarkastellaan tekoälyjärjestelmien kehittämien tuotosten varallisuusoikeudellista suojaa.

Vastuukysymyksiä, jotka liittyvät tekoälyjärjestelmien käyttöön, tarkastellaan teoksen toisessa osassa. Tällaisia ovat esimerkiksi tekoälyjärjestelmän käyttämisen yleiselle sivullistaholle aiheuttamien vahinkojen korvaaminen ja tekoälyjärjestelmien käyttämiseen liittyvät vastuukysymykset sopimussuhteissa.

Teoksen kolmas osa käsittelee erinäisiä tekoälyjärjestelmiin liittyviä rikosoikeudellisia kysymyksiä. Näitä ovat muun muassa tekoälyjärjestelmät rikosten kohteena ja rikoksentekovälineenä sekä tilanteet, joissa tekoälyjärjestelmän käyttämisestä aiheutuu rikosoikeudellisesti merkittäviä seuraamuksia kuten henkilökohtaisia rangaistuksia, yhteisösakkoja ja rikosoikeudellisia menettämisseuraamuksia.

Teoksen viimeisessä osassa luodaan yleiskatsaus tekoälyjärjestelmien oikeudellisen sääntelyn tulevaisuuteen muun muassa Euroopan unionin tasolla.