Ulosotto-oikeus I – Ulosottomenettely (2022)

115.80 

Kuvaus

Tuula Linna, Tatu Leppänen, Anssi Kärki

Ulosotto-oikeus I -teoksessa käsitellään perusteellisesti ulosottokaaren yleisiä menettelysäännöksiä. Kirjassa tarkastellaan ulosottolaitoksen organisaatiota, ulosoton keskeisiä periaatteita, ulosottoperustetta ja sen lakkaamista, asian vireillepanoa ja vireilläolon päättymistä, ulosottotoimitusta koskevia yleisiä säännöksiä samoin kuin omaisuuden etsimistä ja ulosoton julkisuutta. Teoksen aihepiiriin kuuluvat myös muun muassa pakkokeinot ja takaisinsaanti ulosotossa.

Teoksen edellisen painoksen jälkeen ulosoton organisaatiorakenne on muuttunut olennaisesti. Ajantasaistetussa painoksessa on huomioitu muuttunut lainsäädäntö ja kirjan aihetta koskeva oikeuskäytäntö. Teos on osa teossarjaa, ja sarjan toisessa osassa tarkastellaan ulosmittausta ja myyntiä. Sarjan kolmannessa osassa keskitytään ulosoton oikeussuojakeinoihin ja erityisiin täytäntöönpanon lajeihin.

Teos soveltuu ulosottoviranomaisille, tuomioistuimille, asianajajille, luotonantajille, talous- ja velkaneuvojille, perinnän ammattilaisille sekä kaikille suomalaisesta ulosotto-oikeudesta kiinnostuneille.