Kaupallisten sopimusten irtisanominen (2022)

120.00 

Kuvaus

Julia Ahlfors

Teos on sopimusoikeudellinen väitöskirja, jossa tutkitaan kaupallisten sopimusten irtisanomisoikeuden sisältöä ja rajoituksia. Irtisanominen on kestosopimusten normaali päättämistapa, ja sen merkitys on korostunut erilaisten palvelu-, lisenssi- ja muiden kestosopimusten lisääntymisen myötä. Irtisanomistilanteet yleistyvät varsinkin talouden taantumassa ja kaupan poikkeustilanteissa, jolloin osapuolilla on tarvetta harkita sopimuksen päättämistä. Kaupallisten kestosopimusten irtisanomiseen liittyy monesti myös huomattavia taloudellisia intressejä. Sopimussuhteeseen sitoutetut varat ja osapuolten toisistaan poikkeavat odotukset sopimuksen jatkuvuudesta aiheuttavat usein sopimuksen päättämistä koskevia erimielisyyksiä.

Kirjassa perehdytään syvällisesti ja käytännönläheisesti siihen, millaiset sopimukset ovat irtisanottavissa olevia, miten irtisanomisoikeutta voidaan sopimuksella rajoittaa, millaisia oikeusvaikutuksia irtisanomisella on sekä millaiset tekijät vaikuttavat irtisanomisajan määritykseen. Tutkimus käsittelee myös voimassaoloehtojen tulkinta- ja kohtuusongelmia sekä irtisanomiseen liittyviä toimintavelvollisuuksia. Teos on ensimmäinen aihetta laajasti käsittelevä suomalainen tutkimus ja siinä tarkastellaan kattavasti irtisanomista koskevaa oikeuskäytäntöä ja -kirjallisuutta.