Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet (2020)

71.00 

Kuvaus

Kirjoittanut: Esko Hoppu, Kari Hoppu ja Katja Hoppu.

Kuvaus: Suosittu teos keskeisistä liike-elämää sääntelevistä oikeusnormeista. Teos on tarkoitettu sekä oppikirjaksi yliopistojen kauppatieteellisissä ja oikeustieteellisissä tiedekunnissa että käytännön käsikirjaksi liike-elämässä toimiville henkilöille, jotka ammatissaan tarvitsevat juridista osaamista.
Yritysten ja yksityishenkilöiden maksukyvyttömyyteen liittyvät kysymykset ovat jatkuvasti lisänneet merkitystään liike-elämän sääntelyssä. Sääntelyä on monissa eri laeissa – kokonaiskuvan saaminen maksukyvyttömyyssääntelystä on haastavaa.
Uusimpaan painokseen on lisätty erillinen insolvenssioikeutta käsittelevä luku. Teos on päivitetty vastaamaan muutoksia lainsäädännössä ja päivitettäessä on huomioitu myös uusimmat liike-elämän sopimustekniikassa tapahtuneet muutokset.