Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset 2019

98.00 

Kuvaus

Tom Vapaavuori

Yhtiöiden arvokkain pääoma on tieto ja nimenomaan salassa pidettävä tieto eli liikesalaisuus. Käytännössä jokaisella yhtiöllä on lukuisia taloudellisia ja teknisiä liikesalaisuuksia, joiden salassa pitäminen antaa yhtiölle kilpailuetua.

Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset on systemaattinen kokonaisesitys useiden lakien sääntelemästä vaikeasti hallittavasta kokonaisuudesta. Tässä teoksessa selvitetään yksityiskohtaisesti yhtiölle elintärkeiden liikesalaisuuksien tunnusmerkit sekä niiden lakisääteinen siviilioikeudellinen ja rikosoikeudellinen suoja (mm. yrityssalaisuusrikossääntely). Lisäksi teos käsittelee salassapitosopimusta, joka on merkittävin liikesalaisuuksien oikeudellinen suojaamiskeino. Teoksessa annetaan runsaasti käytännön neuvoja liikesalaisuuksien suojaamiseen ja hyvän salassapitosopimuksen laatimiseen.

Tässä alan perusteoksen kolmannessa, täysin uudistetussa ja laajennetussa painoksessa käsitellään kattavasti uutta liikesalaisuuslakia ja sen vaikutusta muihin liikesalaisuuksia suojaaviin säännöksiin ja salassapitosopimuksiin. Kyseessä on ensimmäinen liikesalaisuuslakia koskeva kommentaariteos. Teos on erinomainen tietolähde yrityslakimiehille, asianajajille, syyttäjille, tuomareille ja yhtiöiden tietoturva- ja tuotekehityshenkilöstölle sekä kaikille, jotka joutuvat työelämässä aiheen kanssa tekemisiin.

Asianajaja, varatuomari Tom Vapaavuori on erikoistunut riitojen ratkaisuun ja sopimusoikeuteen. Vapaavuori on 20 vuoden ajan perehtynyt syvällisesti liike¬salaisuuksien suojaamiseen ja konsultoinut aiheesta lukuisia yrityksiä. Hän on myös hoitanut näihin liittyviä merkittävimpiä oikeusprosesseja tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä sekä toiminut riidoissa välimiehenä. Vapaavuori on lisäksi toiminut liikesalaisuuslakia valmistelleen työryhmän jäsenenä.