Osakeyhtiö III 2019

100.00 

Kuvaus

Jukka Mähönen, Seppo Villa

Osakeyhtiö-teossarjan kolmas osa käsittelee corporate governancea koskevaa osakeyhtiölain sääntelyä. Osakeyhtiön corporate governancessa on kyse niistä säännöistä, joilla varallisuus, valta, tehtävät ja vastuu jaetaan yhtiössä yhtiön keskeisten sidosryhmien eli osakkeenomistajien, yhtiön johdon ja velkojien kesken.

Teos esittelee osakeyhtiön perustamista koskevat säännökset, yhtiön keskeiset toimielimet ja niiden toimintaperiaatteet sekä yhtiön purkamiseen ja rekisteristä poistamiseen liittyvät toimet. Lisäksi teoksessa käsitellään osakeyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista, tilintarkastusta ja erityistä tarkastusta, yhtiöoikeudellista vastuujärjestelmää sekä yhtiöoikeudellisten riitojen ratkaisua. Kirjassa käsitellään Osakkeenomistajan oikeudet -direktiivin (SHRD II) muutoksen tuomat muutokset osakeyhtiölakiin.