Suomen vahingonkorvausoikeus (2020)

116.00 

Kuvaus

Kirjoittanut: Pauli Ståhlberg ja Juha Karhu.

Kuvaus: Suomen vahingonkorvausoikeus on kattava oikeustieteellinen ja systemaattinen käsikirja, jossa selvitetään, miten ja millä edellytyksillä sopimussuhteiden ulkopuolella syntyvät vahingot korvataan.
Teoksessa käsitellään
– vahingonkorvausoikeuden taustaa ja kehitystä
– tuottamusta korvausvastuun perusteena
– tuottamuksetonta eli ankaraa vastuuta
– isännänvastuuta
– vastuuta julkisen vallan käytöstä
– vastuuta yhteisöissä ja elinkeinotoiminnassa
– korvattavien vahinkojen lajeja: henkilövahinko, esinevahinko, puhdas varallisuusvahinko, kärsimys
– syy-yhteysvaatimusta ja vastuupiirin rajaamista
– korvausmäärän laskemista, rajoittamista ja kohtuullistamista
– korvaussaatavan vanhentumista ja prosessuaalisia seikkoja.
Teoksessa on hyödynnetty laajasti ja monipuolisesti korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä ja otettu huomioon EU-oikeuden sekä ihmis- ja perusoikeuksien vaikutus vahingonkorvausoikeuteen.
Teos palvelee niin käytännön juristeja kuin tutkijoitakin ja tarjoaa mahdollisuuden vahingonkorvausoikeudellisten ongelmien selvittämiseen ja vahingonkorvausoikeuden syvälliseen opiskeluun.