Aviovarallisuusoikeus (2023)

157.50 

Kuvaus

Tapani Lohi

Teos on ajantasainen ja systemaattinen yleisesitys Suomen aviovarallisuusoikeudesta. Siinä käsitellään perusteellisesti aviopuolisoiden varallisuussuhteita koskevia kysymyksiä. Esillä ovat esimerkiksi omistuksen määräytyminen, avio-oikeus, omaisuuden vallinta, puolisoiden velkavastuu, puolisoiden väliset lahjat, puolisoiden elatus ja omaisuuden ositus. ​

Aihetta lähestytään aviovarallisuusoikeuden teoreettisista perusteista käsin, mutta tarkastelu on käytännönläheistä ja keskittyy konkreettisiin laintulkintakysymyksiin. Teos on suunnattu vaativaan ammattikäyttöön.​

Teoksessa esitetty perustuu laajaan oikeustieteelliseen lähdemateriaaliin. Nyt julkaistavassa toisessa painoksessa on otettu kattavasti huomioon uusin lainsäädäntö, oikeuskirjallisuus ja korkeimman oikeuden käytäntö. ​

OTT, dosentti Tapani Lohi opettaa perhe- ja jäämistöoikeutta Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut useita teoksia avioliitto- ja jäämistöoikeuden alalta.​