Lapsen suojelu (2022)

72.70 

Kuvaus

Miriam Araneva

Lapsen suojelu -teoksessa käsitellään sosiaalihuoltolain mukaisten yleisten
lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen järjestämistä ja toteuttamista lapsen edun ja perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen näkökulmasta. Lisäksi teoksessa pyritään täsmentämään erityisen tuen tarpeessa olevan
ja lastensuojelulain mukaisia palveluja tarvitsevan lapsen välistä eroa sekä lastensuojelun asiakkuuden edellytyksiä.

Pääpaino teoksessa on lastensuojelulaissa ja siinä käsitellään lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun toteuttamista keskeisimpien lastensuojelulain
säännösten kautta. Itsenäisessä päätöksentekoa koskevassa osiossa käsitellään kattavasti lastensuojelulain ja muun lainsäädännön valmistelua ja päätöksentekoa ohjaava sääntely. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun
toteuttamista ja päätöksentekoa käsitellään perus- ja ihmisoikeuslähtöisesti. Teoksessa käsitellään myös julkisen vallan käyttöön liittyviä vaatimuksia lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutettaessa ja järjestettäessä.

Teos on käytännönläheinen käsikirja sosiaalihuollon ja lastensuojelun
työntekijöille. Teos soveltuu lisäksi muille lasten kanssa työskenteleville tahoille sekä lastensuojeluasioita hoitaville juristeille. Siinä on hyödyllistä tietoa myös sosiaalihuollon asiakkaina oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen.