Rajat ylittävä sosiaalioikeus 2019

100.00 

(Tuote)Osastot: , Avainsana tuotteelle

Kuvaus

Toomas Kotkas

Kirja on kattava ja systemaattinen esitys rajat ylittäviä tilanteita koskevasta sosiaalioikeudellisesta sääntelystä Suomessa. Kirjan osassa I tarkastellaan kolmen sääntelytason – kansallinen, EU-oikeudellinen ja kansainvälisoikeudellinen sääntely – keskeisiä säädöksiä ja sosiaaliturvasopimuksia sekä niiden välisiä suhteita. Kirjan osassa II puolestaan tarkastellaan, miten nämä eri sääntelytasot käytännössä vaikuttavat kansallisessa, eri sosiaalietuuksia koskevassa sosiaaliturvalainsäädännössä ja päätöksenteossa.

Kirjassa selvitetään, miten eri ulkomaalaisryhmien – EU-kansalaisten, kolmannen maan kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden – oikeus tärkeimpiin sosiaalietuuksiin Suomessa määräytyy ja millä edellytyksillä Suomen kansalaisilla on oikeus sosiaalietuuksiin ulkomailla.

Teoksessa on otettu huomioon alan uusin lainsäädäntö, kuten esimerkiksi 1.4.2019 voimaan tuleva laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa. Teoksessa on myös selostettu uusinta kansallista ja EU-oikeudellista oikeuskäytäntöä.

Toomas Kotkas on yleisen oikeustieteen ja sosiaalioikeuden professori on Itä-Suomen yliopistossa.