Prosessioikeuden perusteet (2023)

97.50 

Kuvaus

Mikko Vuorenpää

Prosessioikeuden perusteet on tiivis yleisesitys suomalaisesta prosessioikeudesta. Siinä edetään prosessioikeuden yleisiä oppeja koskevista perusteista oikeudenkäyntimenettelyn yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. ​

Teoksessa käsitellään prosessioikeuden keskeiset lähtökohdat ja ne perustekijät, joiden varaan oikeudenkäynnit siviili- ja rikosprosessissa rakennetaan. Lisäksi käsitellään esitutkinta ja syyteharkinta sekä alioikeusmenettely ja muutoksenhaku hovioikeudessa kummassakin prosessilajissa.​

Lainsäädännöllisesti teos perustuu vuoden 2022 marraskuun loppuun mennessä vahvistettuihin lakeihin