Asianomistajan yksityiselämän suoja rikosprosessissa

115.80 

Kuvaus

Kirjailija: Satu Rantaeskola

Teoksessa selvitetään asianomistajan yksityiselämän suojan toteutumista rikosprosessin eri vaiheissa. Asianomistajan yksityiselämän suojaa analysoidaan oikeuskirjallisuuden sekä kansallisten tuomioistuinten, yleisten laillisuusvalvojien ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön perusteella. Lisäksi viimeksi mainitun osalta selvitetään, mistä valitetaan, ketkä valittavat ja millä perusteella, kun kysymys on yksityiselämän suojaan liittyvistä asioista.

Asianomistajan yksityiselämän suojaa on oikeuskäytännön lisäksi tutkittu rikosprosessin toimijoille tehdyllä kyselyllä, missä tutkinnanjohtajat, syyttäjät, käräjätuomarit ja rikosasian avustajat tekivät julkisuusratkaisuja kuvitteellisissa rikostapauksissa ja niihin liitettyjen tietojen osalta.

Teos soveltuu rikosprosessin toimijoiden lisäksi muun muassa kaikille julkisuuslainsäädännöstä kiinnostuneille.