Hovioikeusmenettely (2022)

115.80 

Kuvaus

Antti Jokela

Suomen hovioikeusmenettely muuttuu perusteellisesti vuoden 2023 alussa, kun todistelu tullaan ottamaan vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä videotallenteelta. Kirja on kattava ja ajantasainen yleisesitys uudistuvasta muutoksenhausta käräjäoikeudesta hovioikeuteen ja menettelystä hovioikeudessa.

Teoksessa tarkastellaan uudistuvaa hovioikeusmenettelyä sekä asianosaisten, todistajien ja muiden kuultavien asemaa ja tehtäviä muutoksenhaussa. Muutosten tultua voimaan käräjäoikeudessa vastaanotettavasta suullisesta todistelusta tullaan tekemään kuva- ja äänitallenne ja hovioikeus ja korkein oikeus ottavat suullisen todistelun pääsääntöisesti vastaan tältä tallenteelta. Todistajia ja muita oikeudenkäynnissä kuulusteltavia henkilöitä kuullaan vain poikkeuksellisesti uudelleen muutoksenhakuasteessa. Eräissä tilanteissa suullinen todistelu voidaan esittää pääkäsittelyssä vain kuva- ja äänitallenteeseen viittaamalla.

Kirjan uudistetussa painoksessa on muuttuneen lainsäädännön lisäksi huomioitu uusi oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus. Erityistä huomiota kiinnitetään viimeisimmän lainuudistuksen vaikutuksiin asianosaisten ja todistajien oikeusasemaan sekä asian käsittelyyn hovioikeudessa.