Oikeudenkäyntikulut ja maksuton oikeusapu 2019

109.00 

Kuvaus

Antti Jokela

Teoksessa käsitellään oikeudenkäyntikulujen korvaamista ja maksutonta oikeusapua koskevaa uutta sääntelyä ja oikeuskäytäntöä. Teoksen alussa käsitellään lyhyesti kulukorvaussäännösten ja maksuttoman oikeusavun kehittymistä ja perusteita sekä perusoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten asettamia velvoitteita. Vertailevassa katsauksessa käsitellään muissa Pohjoismaissa voimassa olevia järjestelmiä. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti oikeudenkäyntikulujen korvaamista riita-asiain menettelyissä, rikosasioissa, ulosottoasioissa ja hallintolainkäytössä sekä eräissä erityismenettelyissä, kuten maaoikeusasioissa, markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa, välimiesmenettelyssä ja kuluttajariidoissa. Maksuttoman oikeusavun osalta tarkastellaan ensinnäkin vähävaraisten ja keskituloisten henkilöiden oikeutta oikeusapuun oikeusapulain nojalla, toiseksi rikoksista epäiltyjen ja rikosten uhrien käytettävissä olevaa julkista oikeusapua eräissä rikosasioissa ja kolmanneksi nykyisten oikeusturvavakuutusten käyttöaloja.

Kirja on uudistettu ja ajantasaistettu painos vuoden 1995 samannimisestä teoksesta, joka on jo suurelta osin vanhentunut muuttuneen lainsäädännön ja uudemman tuomioistuinkäytännön vuoksi. Uudessa teoksessa aihetta käsitellään yleistajuisesti ja käytännönläheisesti.

Teos on tarkoitettu oppikirjaksi ja käytännön oppaaksi kaikille lakiasioita hoitaville ja niiden kanssa tekemisiin joutuville henkilöille. Myös muut kuin juristit voivat teoksesta saada tarpeellista tietoa oikeudestaan kulukorvauksiin ja maksuttomaan oikeusapuun.

Antti Jokela on prosessioikeuden emeritusprofessori. Hänen erityisalojaan ovat oikeudenkäyntikulujen korvaaminen ja maksuton oikeusapu sekä oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa.