Rahanpesu ja rikosvastuu

125.00 

Kuvaus

Rahanpesu ja rikosvastuu on ajantasainen ja kattava teos rahanpesun rikosoikeudellisesta sääntelystä. Teoksessa analysoidaan perusteellisesti sitä, minkälaisten normatiivisten edellytysten vallitessa henkilön voidaan sanoa syyllistyneen rahanpesuun. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. rahanpesun esirikoksen toteennäyttämiskynnys, rahanpesun edellyttämä tahallisuus, rahanpesurikosten yksiköiminen sekä rahanpesurikosten tekoajan määrittely. Lisäksi teos sisältää kattavan analyysin rahanpesun rikosoikeudellisen sääntelyn historiasta, rahanpesukriminalisointien hyväksyttävyydestä sekä kuvauksen rahanpesukriminalisointien tulkinnasta ja soveltamisesta.

Keskeisen oikeuskäytännön lisäksi teoksessa on huomioitu alan uusin lainsäädäntö, kuten vuoden 2020 lopussa kansallisesti täytäntöönpantu rahanpesurikosdirektiivi sekä samaan aikaan voimaan tullut itsepesukriminalisointi.

Teos on hyödyllinen poliisille, syyttäjille, tuomareille, asianajajille, pankeille, rahoituslaitoksille sekä yritys- ja talouspalveluiden tarjoajille, jotka työssään ovat tekemisissä rahanpesun kanssa. Lisäksi teos tarjoaa mielenkiintoista luettavaa yleisesti kansainvälisestä kriminaalipolitiikasta ja rikosoikeudesta kiinnostuneille lukijoille.

Teoksen kirjoittaja Tatu Hyttinen on rikosoikeuden dosentti ja Turun yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori. Hän on kirjoittanut useita rikosoikeudellisia julkaisuja sekä luennoinut ja täydennyskouluttanut kirjan sisältämistä teemoista.