Rikosasianajajan käsikirja

140.00 

Kuvaus

Kirjailija: Markku Fredman

Rikosjuttuja hoitaville lakimiehille tarkoitettu juridinen mutta käytännönläheinen ja kattava esitys asianajajan tehtävistä ja roolista rikosprosessin alusta lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanoon niin rikoksen uhrin kuin syytetynkin näkökulmasta. Kirja keskittyy asianajajan päätyöhön: juttujen hoitamiseen. Pääpaino on jutun hoitamista koskevissa oikeussäännöissä. Esillä ovat myös rikosasianajajan yhteiskunnallinen rooli ja ihmisoikeusvelvoitteiden asianajajille asettamat vaatimukset sekä julkista oikeusapua ja puolustusta koskevat säädökset.

Uudistetussa painoksessa on huomioitu muun muassa oikeudenkäymiskaaren todistelu-uudistus ja syyteneuvottelu. Teokseen on lisätty keskeistä oikeuskäytäntöä erityisesti edellisen painoksen jälkeen voimaan tulleiden lupalakimieslain sekä esitutkinta- ja pakkokeinolakien soveltamisen osalta.

Mukana myös:
* kuinka laadin hyvän valituskirjelmän tai korvausvaatimukset?
* luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevat lait
* hyvä asianajotapa
* EU:n rikosprosessia koskevat direktiivit
* asianajajan ilmaisunvapaus ja tiedonsaantioikeudet
* oikeudenkäyntiavustajien valvonta
* itsekriminointisuoja
* hyödyntämiskiellot ja ainoan ja ratkaisevan näytön ongelmat
* alaikäisen edunvalvonta rikosprosessissa
* rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
* vangin siirto, karkottaminen, armahdus.