Den finska arbetsrättens grunder (2022)

98.30 

(Tuote)Osastot: , , Avainsanat tuotteelle , ,

Kuvaus

Niklas Bruun

Vilka rättigheter och skyldigheter har en arbetstagare? Hur bestäms arbetsgivarens rättsliga ställning? Vilken betydelse har kollektivavtalet? Vad innebär diskrimineringsförbuden? Boken ”Den finska arbetsrättens grunder” besvarar dessa frågor och belyser ingående arbetsrättens mest centrala regler. I boken redogörs på ett klart sätt för de grundläggande principerna i finsk arbetsrätt. Också tjänstemannarättens grunder behandlas.

Med stöd av boken är det möjligt att orientera sig i den svårforcerade terräng som den arbetsrättsliga lagstiftningen utgör och att förstå den komplicerade normstruktur, som reglerar de flesta arbetsförhållanden. Boken beaktar nyligen tillkommen lagstiftning såsom den nya samarbetslagen, som trädde i kraft från början av år 2022 och de nya reglerna om konkurrensklausuler från år 2021.