Uusi yhteistoimintalaki: Vuoropuhelua ja muutosneuvotteluja työpaikalla (2022)

90.80 

Kuvaus

Anu-Tuija Lehto, Matleena Engblom

Teoksessa selostetaan yleistajuisesti ja yksityiskohtaisesti, miten neuvotteluosapuolten tulee käytännössä uuden yhteistoimintalain mukaan toimia. Mikä on ennallaan ja mikä on muuttunut? Miten yhteistoimintaa voidaan yhdessä edistää ja siten välttää kalliit ja kuluttavat oikeusriidat?

Teoksessa käsitellään kaikkia yhteistoiminnan osia: vuoropuhelua, muutosneuvotteluja ja henkilöstön edustusta yrityksen hallinnossa. Esitetyt kannanotot ja suositukset perustuvat lain esitöihin, työtuomioistuimen ja yleisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöön sekä EU-tuomioistuimen ratkaisuihin.

Kirjoittajilla on vahva asiantuntemus ja pitkä, monipuolinen kokemus työoikeusjuristeina. Anu-Tuija Lehto toimii muun muassa työtuomioistuimen jäsenenä ja on ollut mukana useiden työlakien käytännön valmistelussa. Matleena Engblom on työskennellyt pitkään asianajajana ja hoitaa edelleen työoikeuskonsultointia sekä toimii esimiehenä ja työnantajan edustajana.