Urheilu ja toimivat markkinat (2016)

54.00 

(Tuote)Osastot: ,

Kuvaus

Urheilu ja toimivat markkinat käsittelee kokonaisvaltaisesti kilpailuoikeudellisen sääntelyn soveltamista urheilussa ja sen käytännön toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä.

Teos on tarkoitettu kilpailuoikeuden ja urheiluoikeuden soveltamiskysymysten kanssa työskenteleville lakimiehille ja muille asiantuntijoille niin yrityksissä, lajiliitoissa, seuroissa, asianajotoimistoissa, kunnissa, kilpailuviranomaisissa kuin tuomioistuimissakin. Kirja auttaa heitä jäsentämään, miten urheilumarkkinoiden erityispiirteet vaikuttavat kilpailuoikeudellisen sääntelyn soveltamiseen. Teos antaa myös perusteltuja vastauksia konkreettisten soveltamistilanteiden ratkaisemiseen.

Kilpailuoikeuden tehtävänä on varmistaa markkinoiden toimivuuden edellytykset. Kilpailuoikeudellisen sääntelyn soveltamisessa on otettava huomioon markkinoiden kulloisetkin ominaispiirteet. Urheilumarkkinat ovat tyypillisesti varsin keskittyneet, ja niillä korostuu eri toimijoiden välinen yhteistoiminta. Urheilumarkkinat muodostavat mielenkiintoisen tutkimusalueen, koska niiden ominaispiirteet johtavat arvioimaan kilpailuoikeuden peruslähtökohtien soveltamista osin uudella tavalla. Lisäksi urheiluun liittyy erilaisia taloudellisia ja kaupallisia intressejä, joiden merkitys on usein huomattava niin yksittäisille urheilijoille, seuroille, lajiliitoille kuin yrityksillekin.

Kilpailuoikeus asettaa keskeiset puitteet sille, kuinka yritykset ja urheilutoimijat voivat järjestää liiketoimintansa sekä keskinäiset sopimuksensa. Yritysten ja urheilutoimijoiden kannalta on olennaista tunnistaa sekä hallita kilpailuoikeudellisen sääntelyn soveltamisen vaikutukset urheilun alueella. Urheilun sisäisten sääntöjen ja sopimusten lisäksi julkisen vallan (erityisesti kunnat) toimet voivat vaikuttaa urheilu- ja liikuntapalveluita tarjoavien yritysten toimintaedellytyksiin markkinoilla. Yritysten on tunnettava kansalliseen kilpailulainsäädäntöömme sisältyvän kilpailuneutraliteettisääntelyn soveltamisen mahdollisuudet urheilu- ja liikuntapalvelumarkkinoilla.

Arvioinnin perustana ovat SEUT 101 artiklan ja kilpailulain 5 :n kartellikiellot sekä SEUT 102 artiklan ja kilpailulain 7 :n määräävän markkina-aseman väärinkäytön kiellot. Omana kokonaisuutenaan teoksessa arvioidaan kilpailulain uusia kilpailuneutraliteettia koskevia säännöksiä, joilla on erityistä merkitystä silloin, kun yritysten tarjoamat liikuntapalvelut kilpailevat julkisten toimijoiden järjestämien liikuntapalveluiden kanssa.

Teosta voidaan käyttää myös oppikirjana yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Urheilu ja toimivat markkinat (2016)”