Tuloverolain kommentaari

124.00 

(Tuote)Osastot: , Avainsanat tuotteelle , , ,

Kuvaus

Kirjoittanut: Pekka Nykänen ja Martti Nieminen.

Tuloverolaki on tuloverotusta koskeva yleislaki, joka sisältää henkilökohtaisen tulolähteen eli muun toiminnan tulolähteen tuloksen laskemista koskevat säännökset, kaikkien tulolähteiden tulosten verotusta ja tappiontasausta koskevat säännökset sekä tuloverotuksen tärkeimmät käsitemäärittelyt. Lakia sovelletaan luonnollisten henkilöiden, kuolinpesien, yhtymien ja yhteisöjen verotuksessa.

Tuloverolain kommentaarissa käsitellään tuloverolain sisältö ja keskeiset tulkintakysymykset pykäläsystematiikan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta pykälästä avataan sen sanamuoto ja säännöksen tavoitteet sekä tuodaan esiin kunkin pykälän kannalta olennainen tulkinta-aineisto: lain esityöt, oikeuskäytäntö, oikeuskirjallisuus ja Verohallinnon ohjeet. Teos yhdistää vahvan tutkimuksellisen ja käytännöllisen näkökulman. Teos toimii tärkeimpänä tuloverotuksen perustyökaluna asiantuntijoille yrityksissä, yliopistoissa, korkeakouluissa, hallinnossa ja tuomioistuimissa.

KTT, HM Pekka Nykänen toimii Tampereen yliopistossa vero-oikeuden professorina, ja KTT, OTM Martti Nieminen toimii Tampereen yliopistossa vero-oikeuden yliopistonlehtorina.