Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana 2020

72.50 

Kuvaus

Janne Ruohonen

Hallinnon tarkastus on keskeinen osa tilintarkastusta ja tämän kirjan tärkein tehtävä on selvittää hallinnon tarkastuksen sisältö. Keskeiset kysymykset ovat:

1. Mikä on lakisääteisen tilintarkastuksen kohteena olevan hallinnon tarkastuksen sisältö?
2. Miten hallinnon tarkastus suhteutuu TTL 3:5.5:ssa säädettyyn tilintarkastajan huomautusvelvollisuuteen johdon toiminnasta?
3. Milloin tilintarkastaja voi joutua vahingonkorvausoikeudelliseen vastuuseen hallinnon tarkastusta koskevasta laiminlyönnistä?

Kirjassa otetaan huomioon kansainvälisten tilintarkastusalan ISA-standardien merkitys hallinnon tarkastuksen sisällöllisessä määrittelyssä. Lisäksi kartoitetaan tilintarkastajan tarkastusvelvollisuuden rajoja, ja mallinnetaan hallinnon tarkastuksessa noudatettavia keskeisiä periaatteita. Kirjassa kiinnitetään erityistä huomiota osakeyhtiön johdon toiminnan arviointiin. Kirjassa myös selvitetään, miltä osin tilintarkastajan on tarkastettava erityislainsäädännön noudattamista osakeyhtiössä.

Tilintarkastajan hallinnon tarkastusvelvollisuuden laiminlyöntiä käsitellään erityisesti vahingonkorvausoikeudellisesta näkökulmasta sekä arvioidaan, millä tavoin tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuta on arvioitava suhteessa osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuuseen. Kirjassa tehdään myös kansainvälistä vertailua erityisesti Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytäntöihin.

Kirja on suunnattu tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille, tilintarkastuspalvelujen käyttäjille: osakkeenomistajille ja osakeyhtiön johdolle (hallitus, toimitusjohtaja), osakeyhtiö- ja tilintarkastusoikeuden asiantuntijoille, tilitoimistoille ja kirjanpitäjille sekä tilintarkastuksen opintoja suorittaville sekä kauppatieteiden ja oikeustieteen opiskelijoille.

KTT Janne Ruohonen on oa. yritysoikeuden professori Itä-Suomen yliopistossa ja yritysjuridiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa. Ruohonen on erikoistunut yhtiö- ja tilintarkastusoikeuteen.